Portfolio > 2001-2010

detail of Wrap
detail of Wrap
ceramic